Izabela Mrochen

Piktogram tabletu, monitora komputera i laptopa. Na tle monitora ikona osoby siedzącej przy stole. W tle żółte koło.

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, nabytych kompetencji, udziału w konferencjach, projektach oraz organizowanych wykładach w ośrodkach naukowych i oświatowych.

Zakres działalności w zakresie upowszechniania dostępności, standardów WCAG 2.0, wykorzystania narzędzia wspomagania pracy tłumacza (CAT tools) oraz propagowania dobrych praktyk.

Wykaz działalności w obrębie organizowania Dni Dostępności Cyfrowej, Koła Naukowego UniCAT, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych oraz współpracy z Uniwersytetem Dzieci.

Żółty piktogram. Po lewej żółte koło i małe okręgi. Po prawej 2 koła.
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu