Izabela Mrochen

Piktogram tabletu, monitora komputera i laptopa. Na tle monitora ikona osoby siedzącej przy stole. W tle żółte koło.

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, nabytych kompetencji, udziau0142u w konferencjach, projektach oraz organizowanych wyku0142adach w ou015brodkach naukowych i ou015bwiatowych.

Zakres dziau0142alnou015bci w zakresie upowszechniania dostu0119pnou015bci, standardu00f3w WCAG 2.0, wykorzystania narzu0119dzia wspomagania pracy tu0142umacza (CAT tools) oraz propagowania dobrych praktyk.

Wykaz dziau0142alnou015bci w obru0119bie organizowania Dni Dostu0119pnou015bci Cyfrowej, Kou0142a Naukowego UniCAT, kwalifikacyjnych studiu00f3w podyplomowych oraz wspu00f3u0142pracy z Uniwersytetem Dzieci.

Żółty piktogram. Po lewej żółte koło i małe okręgi. Po prawej 2 koła.
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu