Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jesteś tutaj > Strona główna > Działalność organizacyjna > Warsztaty z zakresu narzędzi CAT oraz WCAG 2.0

Organizacja warsztatów

Warsztaty organizowane z zakresu narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation)

 

 • 2013: prowadzenie warsztatu "Nowe narzędzia wspomagające pracę tłumacza - wyzwanie w procesie kształcenia przyszłych tłumaczy", X Konferencja Informatyka w Edukacji, IWE 2013 w Toruniu, 5-7.07.2013, => czytaj więcej

 • 2013: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "Take your CAT anywhere", Konferencja Methodological Challenges for the Contemporary Translatro Educators (MCCTE 2013), Kraków, 10-11.10.2013,

 • 2014: prowadzenie warsztatu "Narzędzia CAT w pracy tłumacza - Wordfast Anywhere", szkolenie organizowane na zlecenie SPNJO, Uniwersytet Śląski w Katowicach, CINiBA, 17.02.2014

 • 2014: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "CAT tools - take with you anywhere", konferencja "f3rd International Conference Cross-Curricularity in Language Education, Krotoszyn, 30.05.-01.06.2014,

 • 2014: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "Digital Humanities - IT Tools in Higher Education", konferencja The 6th Annual Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - the DLCC2014 Conference, Cieszyn, 13.10.2014,

 • 2014: prowadzenie warsztatu "Cloud Computing - new trainee translator`s challenges", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz, 23.10.2014, => czytaj więcej

 • 2014: prowadzenie warsztatu "Wprowadzenie do obsługi i metodyki programu memoQ", Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 14.11.2014, => czytaj więcej

 • 2015: prowadzenie warsztatu "Cloud Computing as a tool for specific purposes", konferencja "Języki specjalistyczne - nauczani, badanie i tłumaczenie", Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 10.03.2015, => czytaj więcej

 • 2015: prowadzenie warsztatu "Narzędzia CAT w pracy tłumacza", w ramach Dni Otwartych Instytutu IKILA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 16.04.2015, => czytaj więcej 

 •  
 • 2015: prowadzenie warsztatu "Obsługa i metodyka memoQ - poziom dla początkujących i średniozaawansowanych", (8 godzin), Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 30.05.2015; => czytaj więcej                      
 • 2015: prowadzenie warsztatu "Warsztaty z obsługi programu memoQ", szkolenie organizowane na zlecenie SPNJO, Uniwersytet Śląski w Katowicach, CINiBA, 10.06.2015, => czytaj więcej    => czytaj więcej portal UŚ       

 • 2015: prowadzenie warsztatu "Narzędzia informatyczne wspomagające pracę tłumacza", w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie, Instytutu IJA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 29.06.2015; => czytaj więcej 
 • 2015: prowadzenie warsztatu "Narzędzia informatyczne wspomagające pracę tłumacza", w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczneie, Instytutu IJA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 28.09.2015; => czytaj więcej na temat Dnia Otwartego   

 • 2016: prowadzenie warsztatu "Wprowadzenie do obsługi programu memoQ", SPNJO Uniwersytet Śląski w Katowicach, 5 godzin, Katowice, 1 kwietnia 2016,

 • 2016: prowadzenie warsztatu "Multimedia w nauczaniu języków obcych", 4 godziny, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 11 kwietnia 2016,

 • 2016: prowadzenie warsztatu "Obsługa programu memoQ" dla średniozaawansowanych, 5 godzin, SPNJO Uniwersytet Śląski w Katowicach, 5 godzin, Katowice, 20 maja 2016,

 

Galeria

Galeria zdjęć z konferencji 6th Annual Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - the DLCC2014 Conference w Cieszynie, warsztaty "Digital Humanities - IT Tools in Higher Education"; => zobacz zdjęcia    

Plakaty autorskie promujące organizowane warsztaty

Galeria plakatów autorskich wraz z tekstem alternatywnym na podstronie, => zobacz plakaty

 

Warsztaty organizowane i prowadzone z zakresu dostępności cyfrowej - zasady WCAG 2.0

 • 2013: prowadzenie warsztatów "Podstawy tworzenia audiodeskrypcji" (4 godziny) w ramach Logopedycznych Dni UŚ, 14.09.2013, => czytaj więcej

 • 2013: prowadzenie seminarium i warsztatów "Przygotowanie strony www zgodnie z wymogami WCAG 2.0 oraz standardy audiodeskrypcji" (6 godzin), Regionalny Ośrodek Kultury, Katowice, 12.12.2013, => czytaj więcej 

 • 2014: prowadzenie warsztatu "Audiodeskrypcja - standardy tworzenia audiodeskrypcji", w ramach działalności studenckiego koła "Wdrażania Dobrych Praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii UniCAT", Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 08.04.2014, => czytaj więcej (korzystaj z przeglądarki Chrome)

 • 2014: prowadzenie warsztatu oraz wygłoszenie wykładu "Audiodeskrypcja - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym", Zespół Szkół Ogólnokształcących w Katowicach Dąbrówce,
 • 2014: prowadzenie warsztatu "WCAG - dostępność w kulturze, edukacji i komunikacji" (2 godziny), w ramach konferencji "Uniwersytet Wirtualny - UV2014", Warszawa, 25.06.2014

 • 2014: prowadzenie wykładu i warsztatu z zakresu dostępności cyfrowej "(Audio)deskryptor i audytor stron www nowym wyzwaniem na rynku pracy" (2 godziny), w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych "Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia", Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny, Katowice, 30.09.2014, => czytaj więcej

 • 2015: prowadzenie warsztatów z zakresu dostępności cyfrowej zgodnie z zasadami WCAG 2.0 dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych w ramach usługi eksperckiej dla Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji na lata 2014-2020, 5 spotkań 5-godzinnych w maju/czerwcu 2015,

 • 2015: prowadzenie zajęć warsztatowych w języku angielskim "Accessibility - WCAG 2.0 workshop", zajęcia prowadzone w ramach programu Erasmus+ (8 godzin), na zaproszenie KPH Graz, Austria, 07.05.2015

 • 2015: prowadzenie warsztatów z zakresu dodawania tekstu alternatywnego do treści nietekstowej na stronach internetowych w ramach Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach, 23-25.05.2015, => czytaj więcej  

 • 2015: prowadzenie warsztatów "Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu - dostępność w kulturze, edukacji i komunikacji" w ramach konferencji międzynarodowej Digital Education at Environmental Universities (1,5 godziny), CKO, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 26.05.2015, => czytaj więcej  

 • 2015: prowadzenie warsztatów z zasad WCAG 2.0 (5 godzin) dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, udział w szkoleniu 19 osób z Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego, Biura Karier, Działu Nauki, Działu Informacji i Promocji, Centrum Obsługi Studentów, Gazety Uniwersyteckiej UŚ, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,19.06.2015,

 • 2015: prowadzenie 2-dniowych warsztatów (2x6 godzin) z zakresu dostępności cyfrowej i przygotowania materiałów edukacyjnych "Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu - dostępność w edukacji i komunikacji " dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, CKO, 30.06.-01.07.2015,

 • 2015: prowadzenie warsztatu "Nowoczesny pedagog za pan brat z cyfrowymi trendami. Zasady przystosowania materiałów edukacyjnych zgodnie z zasadami WCAG 2.0" (3 godziny), METiS, Katowice, 23.09.2015, => czytaj więcej

 • 2015: prowadzenie warsztatu "Cyberprzestrzeń użytkownika biblioteki cyfrowej - dostępność do informacji zgodnie z zasadami WCAG 2.0" (1 godzina), warsztat dla uczestników konferencji naukowej "Człowiek w świecie informacji. Kultura w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka.", Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków, 09.10.2015, => czytaj więcej

 • 2015: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "Digital Inclusion in Education - alternative text and e-learning platforms", warsztat w ramach konferencji DLCC2015 w Cieszynie, Uniwersytet Śląski, 13.10.2015, => czytaj więcej 

 • 2015: prowadzenie warsztatu "Cyberprzestrzeń użytkownika biblioteki cyfrowej - dostępność do informacji zgodnie z zasadami WCAG 2.0", w ramach konferencji naukowej "Człowiek w świecie informacji - Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka", organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, 9 maja 2015,

 • 2015: prowadzenie warsztatu "Accessible cyberspace as a BRIDGE not a BARRIER for all users", w ramach konferencji "Mosty a nie mury", organizowanej przez Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile we współpracy z Katedrą Ekokomunikacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, 1 Decembrie University of Alba Iulia, Rumunia oraz Studenckie Koła Naukowe, Piła, 18 listopada 2015,

 • 2016: prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatu w laboratorium komputerowym "(Audio)deskryptor - asystent osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby starszej", (3 godziny), Szkoła Policealna SOCIUS, Mysłowice, 5 stycznia 2016,

 • 2016: prowadzenie warsztatu "Multimedia w nauczaniu języków obcych - dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych", 4 godziny, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 23 maja 2016,

 • 2016: prowadzenie warsztatu "Zasady przygotowania treści na stronach www", 3 godziny, warsztaty dla dziennikarzy w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, 11 czerwca 2016,

 • 2016: przeprowadzenie warsztatu "Edukator w dostępnej cyberprzestrzeni - dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych", 1,5 godziny, warsztat przeprowadzony w ramach III Międzynarodowej Konferencji "Cyfryzacja Edukacji na uczelniach przyrodniczych", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 26 października 2016, => czytaj więcej na temat programu warsztatu

 • 2016: przeprowadzenie seminarium "Accessibility and usability in localisation - the WCAG 2.0 rules", 3 godziny, na zaproszenie  Uniwersytetu KuLeuven, Faculty of Arts, Campus Sint-Andries, Antwerp, Belgia, 16 listopada 2016, => czytaj więcej na temat seminarium (more information on the seminar)

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?