Izabela Mrochen

organizacja warsztatów, szkoleń, audyty stron wwwSearch:

Jesteś tutaj: Strona główna > O mnie > Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Stopnie naukowe

 1. 2009 praca doktorska na Wydziale Filologicznym UŚ. Doktorat napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Molenckiego. A History of Emotive Interjections in English: what, why and how – Rozwój wykrzyknień wyrażających emocje w języku angielskim: what, why i how.
 2. 2001 praca dyplomowa, studia podyplomowe w zakresie Angielskiego Języka Biznesu, Kolegium Języka Biznesu, UŚ. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Mameta; Fine Arts in Modern Advertising.
 3. 1999 praca magisterska na Wydziale Filologicznym UŚ. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Molenckiego; Translational Equivalence in Polish-English Film Subtitling (Ekwiwalencja tłumaczeniowa w polsko-angielskich filmach z napisami)
 4. 1996 praca licencjacka na Wydziale Filologicznym WSZMiJO. Praca pod kierunkiem dr Elżebiety Krawczyk-Neifar; How to make an English lesson more attractive.
 5. 1995 praca magisterska na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Praca pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej; Kształtowanie się pojęć abstrakcyjnych w języku dzieki klas I-III (na przykładzie przyjaźni i koleżeństwa).

Ukończone certyfikowane szkolenia

 1. 2018: certyfikowane szkolenie z „Adobe Illustrator” oraz „Adobe Phoshop” zakończone egzaminem ACA, Humaneo, Projekt „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe”, 28 lipca 2018 do 26 sierpnia 2018 w Katowicach; projekt realizowany ze śodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3 Dostosowane oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
 2. 2018: certyfikowane szkolenie z zakresu projektowania stron na urządzeniach mobilnych, UX Designer, Szkoła Grafiki Komputerowej, 20 godzin, obsługa programu Axure, Kraków, na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz.1632)
 3. 2017: certyfikowane szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych ECCC organizowane przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” w Katowicach. Zakres szkolenia obejmował 120 godzin obsługi programów graficznych (Photoshop oraz Ilustrator).
 4. 2017: certyfikowany twórca stron internetowych WordPress z pozycjonowaniem SEO nadany przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz.1632)
 5. 2016: certyfikowany audytor i ekspert WCAG 2.0 Professional Certificate in Web Accessibility nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia Inclusion Through Technology
 6. 2015: certyfikowane szkolenie „Latarnik Polski Cyfrowej” w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, Kraków,
 7. 2013: certyfikowane szkolenie „Administrowanie e-dostępnych stron internetowych” zorganizowane przez Fundację Widzialni, Częstochowa,
 8. 2011: certyfikowany Trener memoQ nadany przez firmę Kilgray w Budapeszcie, Węgry


Powrót do góry

Żółty piktogram. Po lewej żółte koło i małe okręgi. Po prawej 2 koła.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu