Izabela Mrochen

organizacja warsztatów, szkoleń, audyty stron www

Jesteś tutaj: Strona główna > Warsztaty i szkolenia > Udział w warsztatach

Udział w warsztatach z nowych technologii

 1. 2008: Obsługa i administracja platformy Moodle, Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 7 kwietnia 2008; 28 maja 2008; 23 czerwca 2008,
 2. 2008: New Challenges, New Opportunities (a. FCE –What is expected in the Reading and Writing papers,b. Teaching towards the updated CAE, JackyNewbrook, Cambridge ESOL), Katowice, 7 listopada 2008,
 3. 2009: Nowa podstawa programowa proces dydaktyczny egzamin, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Pedagogów Alternatywnych Klanza, Katowice, 1-2 czerwca 2009,
 4. 2010: Instensywne szkolenie obsługi programu memoQ, Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych, trener Michał Tosza, Sosnowiec, 11 czerwca – 7 lipca 2010,
 5. 2010: Narzędzia CAT, Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 5 listopada 2010,
 6. 2010: Tłumaczenia techniczne, Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 5 listopada 2010,
 7. 2010: Niezbędnik Tłumacza,  Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 3 grudnia 2010,
 8. 2010: Tłumaczenia Literackie, Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 3 grudnia 2010,
 9. 2011: The memoQ masterclass course, Kilgray Translation Technologies, Budapeszt – warsztaty zakończone otrzymaniem certyfikatu The memoQ Trainer, Budapeszt, 12 kwietnia 2011,
 10. 2011: The Train The Trainer Course, Kilgray Translation Technologies, Budapeszt – warsztaty zakończone otrzymaniem certyfikatu, Budapeszt, 13 kwietnia 2011,
 11. 2011: Warsztaty pisania wniosku projektowego w ramach 7. Programu Ramowego, Dział Projektów UŚ w Katowicach, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej, Katowice, 10 czerwca 2011,
 12. 2011: Wykorzystanie CMS Drupal w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej. praktyczne warsztaty DLCC2011, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, 11 października 2011,
 13. 2011: praktyczne warsztaty z tłumaczenia audiowizualnego (dubbing, audiodeskrypcja, napisy, wersja lektorska, napisy dla niesłyszących i lokalizacja gier internetowych), Kraków, 13 października 2011,  a. Carmen Mangiron An Introduction to Game Localization b. Andrzej Antoszek Film Subtitling in the 21st Century: Managing Various ‚Texts’  Katedra UNESCO ds. Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytet Jagielloński,
 14. 2011: szkolenie z lokalizacji organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, trener Michał Tosza, 3 grudnia – 17 grudnia 2011,
 15. 2012: Is ICT (Information & Communication Technology) the biggest bully in your classroom?, Cambridge Days, Konrad Dejko, Katowice, 28 maja 2012,
 16. 2012: programy CAT Kosmowski Maciej – szkolenie organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, wrzesień 2012,
 17. 2012: szkolenie Lokalizacja oprogramowania (narzędzia CAT, lokalizacja stron www, SDL Passolo), trener dr Agenor Delbor-Hofman, Uniwersytet Śląski, IJRiT, 19 – 20 września 2012
 18. 2012: Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych  (klasyfikacja wad wzroku, definicja audiodeskrypcji, geneza i tło historyczne, podstawowe zasady tworzenia audiodeskrypcji w zależności od rodzaju dzieła, praktyczne ćwiczenia tworzenia i odczytywania skryptów audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych), Fundacja Audiodeskrypcja, Białystok (prowadzone przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego), Katowice, Uniwersytet Śląski, Inkubator Przedsiębiorczości, 28 września 2012,
 19. 2012: Warsztaty audiodeskrypcji dzieł sztuki współczesnej pochodzącej z kolekcji Bunkra Sztuki (w trakcie warsztatów wykorzystano różne media w tym fotografię, prace wideo  oraz obiekty), Bunkier Sztuki, Fundacja Audiodeskrypcja, Białystok (prowadzone przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego), Kraków, 4 – 6 grudnia 2012,
 20. 2013: międzynarodowa konferencja Translation and Localization Conference 2013, Warszawa, 23-24 marca 2013, udział w warsztatach: a. Warsztaty z wyrażeń regularnych, Marek Pawelec, 23 marca 2013, b. Warsztaty DTP – podstawy DTP i OCR dla tłumaczy i biur tłumaczeń, Tomasz Zarzycki, 24 marca 2013,
 21. 2013: szkolenie Oprogramowanie SDL Trados Studio 2011, program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu: tłumaczenie i weryfikacja tekstów, tworzenie pamięci tłumaczeń i baz terminologicznych, funkcje QA, analiza dokumentów i wycena tłumaczeń, zewnętrzna weryfikacja dokumentów; organizator Greater Translation, Łukasz Rejter, Warszawa, 17 kwietnia 2013,
 22. 2013: szkolenie MemoQ 6.2 – obsługa dla średniozaawansowanych, organizator GreaterTranslation, Łukasz Rejter, Warszawa, 10 lipca 2013,
 23. 2013: szkolenie „Oprogramowanie memoq 2013”, organizator Greater Translation, Warszawa, Łukasz Rejter, Warszawa, 10 lipca 2013,
 24. 2013: udział w warsztatach „Projekt edukacyjny krok po kroku”, organizowane przez METiS w Katowicach, 19 września 2013,
 25. 2013: udział w warsztatach w ramach konferencji międzyanrodowej w Dubrovniku, Chorwacja, 25 września 2013,: a. Audio description: More than words, prowadząca Aline Remael, professor in Translation Studies and Audiovisual Translation at the Department of Translators and Interpreters of Artesis University College, b. Accessible Communication for Inclusive Museums, prowadząca Joselia Neves,
 26. 2013: udział w szkoleniu „Podstawy HTML – tworzenie stron internetowych”, organizowane przez METiS, Katowice, 29 października 2013,
 27. 2013: udział w szkoleniu „Podstawy obsługi komputera i urządzeń multimedialnych”, organizowane przez METiS w Katowicach, 18 listopada 2013,
 28. 2013: udział w szkoleniu „Administrowanie e-dostępnych stron internetowych” organizowane przez Fundację Widzialni, prowadzący szkolenie mgr inż. Przemysław Marcinkowski, Częstochowa, 16 grudnia 2013,
 29. 2014: udział w szkoleniu „Oprogramowanie memoQ2013 R2”, organizator Greater Translation, Łukasz Rejter, Warszawa, 6 marca 2014,
 30. 2014: udział w szkoleniu „XTM International”, workshop on XTM (cloud computing), szkolenie w ramach prowadzenia Koła Naukowego „Wdrażanie dobrych praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii UniCAT”, prowadzone przez XTM International, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 6 maja 2014,
 31. 2014: Nowoczesne technologie w edytorstwie, konferencja organizowana w CINiBA, Katowice, 8 maja 2014; udział w warsztatach:
  Publikowanie czasopism elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania open source, dr Anna Matysek, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, b. Wydajemy książkę. Proces wydawniczy – czy wiesz jak wygląda?, dr Magdalena Piekara, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 32. 2014: udział w warsztatach „Translation Workspace w praktyce”, prowadzenie Łukasz Zwoliński, Lionbridge, Sosnowiec, 20 maja 2014,
 33. 2015: udział w szkoleniu „Tworzenie napisów dla osób niesłyszących za pomocą narzędzia Amara.org”, prowadzenie Jakub Dębski, certyfikat wydany 11 lutego 2015 roku w Warszawie,
 34. 2015: udział w szkoleniu „Oprogramowanie memoQ 2014 R2”, prowadzenie Łukasz Rejter, Greater Translation, Warszawa, 11 lutego 2015,
 35. 2015: udział w szkoleniu „Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (szkoły, przedszkola. żłobki)”, prowadzone przez dr Marię Buszman-Witańską, METIS w Katowicach, 6 marca 2015,
 36. 2015: udział w szkoleniu „Tłumaczenie informatyczne i lokalizacja oprogramowania”, prowadzone przez Jolantę Pers, STI Solutions for Translations & Industry, Szkolenia, Kraków, 3 – 4 października 2015,
 37. 2015: udział w szkoleniu „Warsztaty dla początkujących – obsługa SDL Trados Studio”, STI Solutions for Translations & Industry, Szkolenia, Poznań, 31 października 2015,
 38. 2015: udział w projekcie „Mobility of youth workers”, Living together in diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe, Bad Bevensen, Niemcy, Gustav Stresemann Institut, 15 – 24 października 2015,
 39. 2015: udział w szkoleniu „memoQ 2015 – więcej możliwości”, prowadzenie Łukasz Rejter, Greater Translation, Warszawa, 22 grudnia 2015,
 40. 2016: udział w szkoleniu „Formaty reklamowe w social media?”, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Katowice, 19 stycznia 2016;
 41. 2016: udział w seminarium z przekładu audiowizualnego, FORTIMA Akademia Filmowego Słowa, Warszawa, 5 spotkań, 20 lutego – 19 marca 2016,
 42. 2016: udział w certyfikowanym szkoleniu „Professional Certificate in Web Accessibility”, University of South Australia oraz Media Access Australia, 6 tygodni, 22 lutego – 1 kwietnia 2016,
 43. 2016: udział w warsztatach „The workshop of audiodescription”, prowadzone przez Joela Snydera, UAM, Poznań, dwudniowe szkolenie, 12 – 13 maja 2016,
 44. 2016: udział w szkoleniu „Gry miejskie i aplikacje mobilne – nowoczesny sposób na naukę poza szkołą”, prowadzone przez Agnieszkę Bilską, Superbelfrzy RP, METiS, Katowice, 10 godzin, 14 maja oraz 21 maja 2016,2016: udział w szkoleniu „Redaktor dostępnych treści”, zorganizowane przez Fundację Media 3.0 w Rybniku w ramach Akademii 3.0, 5 godzin, 7 czerwca 2016,
 45. 2016: udział w 1st International Summer School in Translation Technology, zorganizowanej przez the University of Leuven, Faculty of Arts, w Antwerpii, Belgia, we współpracy z Tekom Belgium, Zaac Consultancy and Training, CBTI oraz TermNet, 5-dniowe szkolenie, 29 sierpnia – 2 września 2016,
 46. 2016: szkoleniu z obsługi Word Press, szkolenie prowadziła Katarzyna Aleszczyk, Silesian Word Press, Katowice, Centrum Kultury im. K. Bochenek, 30 września 2016,
 47. 2016: udział w szkoleniu „Język polski wśród cyfrowych tubylców”, prowadzenie Joanna Waszkowska, Superbelfrzy RP, METiS, Katowice, 28 października 2016,
 48. 2016: udział w spotkaniu otwartym „Narzędzia cyfrowe do interakcji z grupą” w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych, CKU, Uniwersytet Śląski, CINiBA, Katowice, 21 listopada 2016,
 49. 2017: ukończenie certyfikowanego szkolenia Digital Accessibility: Enabling Participation in The Information Society, University of Southampton and MOOCAP, kwiecień
 50. 2017: udział w Summer Research School for Translators, Audiovisual Translation, organizowanej przez Glendon College York University w Toronto, Kanada, 11-16 czerwca 2017,
 51. 2017: udział w projekcie „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych„, szkolenie z zakresu umiejętności ICT (120 godzin);
 52. 2017: szkolenie z zakresu Kompetencji Cyfrowych ECCC; egzamin certyfikujący obszar: CD M1 Informacja, DC M2 Komunikacja, CD M3 Tworzenie treści, DC M4 Bezpieczeństwo, DC M5 Rozwiązywanie problemów; 2. program obejmuje umiejętności w obsłudze programu z zakresu grafiki komputerowej – Adobe Photoshop, Katowice, 02.10.-14.12.2017;
 53. 2017: udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu budowania stron na CMS Word Press, 70 godzin, GoWork, Kraków, 13-15 grudnia 2018;
 54. 2018: udział w certyfikowanym szkoleniu UX Designer, 20 godzin, Szkoła Grafiki Komputerowej, Kraków, 20 -27 maja 2018;
 55. 2018: udział w warsztatach myślenia wizualnego w ramach projektu „Wizualizacja. Kreatywne metody przedstawiania informacji”, TDJ Foundation, siedziba Organizacji Pozarządowych, Katowice, 23 czerwca 2018;
 56. 2018: udział w warsztatach tworzenia skutecznych prezentacji multimedialnych w ramach projektu „Wizualizacja. Kreatywne metody przedstawiania informacji”, TDJ Foundation, siedziba Organizacji Pozarządowych, Katowice, 30 czerwca 2018;
Żółty piktogram. Po lewej żółte koło i małe okręgi. Po prawej 2 koła.
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu