Izabela Mrochen

organizacja warsztatów, szkoleń, audyty stron wwwSearch:

Jesteś tutaj: Strona główna > O mnie > Wykłady w ośrodkach naukowych

Wykłady w ośrodkach edukacyjnych

Uczelnie wyższe

Wykłady na uczelniach wyższych obejmują zasady dostępności nie tylko materiałów cyfrowych ale szeroki wachlarz tematów z zakresu włączenia cyfrowego i społecznego.


Przejdź do Uczelni wyższych

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Tematyka wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku przybliżyła słuchaczom zasady dostępności materiałów multimedialnych tj filmy.


Przejdź do wykładów na UTW

Ośrodki edukacyjne

Warsztaty i seminaria w ośrodkach edukacyjnych zapoznają uczestników z poprawnym przygotowaniem materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG.


Przejdź do Ośrodków edukacyjnych

Uczelnie wyższe

 • 2014: wykład otwarty „Humanistyka cyfrowa – (audio)deskrypcja a nowe kompetencje polonisty”, na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Oddział w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Katowice, 9 października 2014,
 • 2015: prowadzenie zajęć warsztatowych w języku angielskim „Accessibility – WCAG 2.0 workshop”, zajęcia prowadzone w ramach programu Erasmus+ (8 godzin), na zaproszenie KPH Graz, Austria, 7 maja 2015,
 • 2015: wykład otwarty na zaproszenie Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, listopad 2015,
 • 2016: wykład na zaproszenie Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie, 10 marca 2016,
 • 2016: przeprowadzenie seminarium „Accessibility and usability in localisation – the WCAG 2.0 rules„, 3 godziny, na zaproszenie  Uniwersytetu KuLeuven, Faculty of Arts, Campus Sint-Andries, Antwerp, Belgia, 16 listopada 2016,
 • 2017: prowadzenie seminarium warsztatowego „(Audio)description and Audiovisual Translation: accessibility and usability. The WCAG 2.0 rules” w ramach Summer Research School organizowanej przez Glendon College York University w Toronto, Kanada, 14 czerwca 2017,
 • 2018: wykład otwarty Katedra Przekładu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Tematyka dostępności cyfrowej i włączenia społecznego została zaprezentowana w Uniwersytetach Trzeciego Wieku  (UTW) w Katowicach, Mysłowicach, Lędzinach i Bieruniu. Słuchacze UTW mieli możliwość wysłuchania wykładów poruszających problematykę dysfunkcji wzroku oraz audiodeskrypcji.

 • 2014: wykład otwarty „Audiodeskrypcja – wsparcie dla osób starszych oraz dla osób niepełnosprawnych”, wykłady w ramach projektu autorskiego „Ambasador Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, przeprowadzone dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu, 27 stycznia 2014, Lędzinach 20 marca 2014, Mysłowicach 12 maja 2014, Katowicach,

 • 2014: wygłoszenie referatu „Przygotowanie audiodeskrypcji do dzieł plastycznych, filmowych (film animowany) oraz wideoklipu”, wykład otwarty w ramach działalności studenckiego koła naukowego Wdrażanie Dobrych Praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii UniCAT, Uniwersytet Śląski, Neofilologia, Sosnowiec, 8 kwietnia 2014,

Ośrodki edukacyjne

 • 2014: wygłoszenie referatu „(Audio)deskryptor i audytor stron www nowym wyzwaniem na rynku pracy”, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, SOSW, Chorzów, 15 kwietnia 2014,
 • 2014: prowadzenie warsztatu oraz wygłoszenie wykładu „Audiodeskrypcja – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym”, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Katowicach Dąbrówce,
 •  
 • 2016: wykład „Tradycyjna scena w cyberprzestrzeni – dostosowanie oferty instytucji kultury dla osób z dysfunkcjami m.in. sensorycznymi i fizycznymi”, na zaproszenie Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, Czechowice-Dziedzice, 2 lutego 2016,
 • 2016: wykład „Kolor i kontrast w cyberprzestrzeni – podstawy typografii strony www zgodnie z zasadami WCAG 2.0”, udział w projekcie SMART urzędnik, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, CINiBA, 24 czerwca 2016,


Powrót do góry

Żółty piktogram. Po lewej żółte koło i małe okręgi. Po prawej 2 koła.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu